Biz hakda

Biz kim?

Qingdao Sunso Qisen Import & Export Co., Ltd.Hytaýda ýokary derejeli awtoulag gözelligi we hyzmat ediş önümleriniň öňdebaryjysydyr.Kompaniýa, täze önüm tehnologiýasynyň, dürli dürlüligiň we seriallaşdyrmagyň düýp artykmaçlyklary bilen bazardaky deň-duşlaryndan has öňde durýar.On ýyla golaý ösüşden soň, dünýädäki awtoulag gözelligini goramak önümleriniň innowasiýasynda we ösüşinde öňdebaryjy rol oýnady.

Biz näme edýäris?

Kompaniýamyz, iň oňat awtoulag jikme-jiklikleri bilen üpjün etmek üçin elmydama ygrarlydy,OEM HYZMATLARY.Gözleg we gözleg merkezimizde dünýä bazary üçin täze arassalaýyş önümlerini taýýarlamak üçin birnäçe hünärmenimiz bar.On ýyl töweregi mundan ozal döredileninden bäri, täzelikleri dowam etdirýär we dünýä sarp edijilerine arassalaýyş we gorag önümleri bilen üpjün etmegi dowam etdirýär.

2013-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli

Hytaý bazarynda üç täsirli awtoulag ýuwmak, içerki arassalaýjy serişde, ähli maksatly arassalaýjy, tigir arassalamak we beýleki önümler ýaly sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli önümleri yzygiderli satuwa çykardy.

2018-nji ýylyň iýul aýynda

Kompaniýanyň ähli önüm formulasy täzelendi we ultra konsentrirlenen önümler çykaryldy.Konsentrirlenen formula önümleri, müşderiler üçin has az çykdajy döretmek üçin uzakdaky ýük müşderilerine gönükdirilendir.

2019-njy ýylda

Kompaniýa hytaýly sarp edijilere giňişleýin we täze örtük tejribe getirip, Hytaýyň awtoulag we gözellik bazarynda täze bir tapgyra itergi berip, lak örtügini, plastmassa örtügi we grafen örtügini özbaşdak ösdürdi.

2021-nji ýylyň iýun aýyndan şu güne çenli

Kompaniýa ýakyn wagtda elýeterli boljakdygyna ynanýan lak üweýji önümleriniň bir toparyny taýýarlaýar.

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýa döredileli bäri, on ýyla golaý önüm gözleg we ösüş, önümçilik, synag we düzedişden soň, ilkinji elde öndürilen önümlerden başlap, onlarça tonna önüm berip bilýän 2000 inedördül metrlik önümçilik zawodyna çenli ösdik. bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin her gün.
Biz hemişe "ýürek zatlary çagyrmaýar we zatlar gelmeýär" diýip, berk ynamym hökmünde kabul etdik.


Hasaba gir