sahypa_banner

Allhli maksatly awtoulag polýak spreýi

  • Purhli maksatly awtoulag polýak spreýi 500ml

    Purhli maksatly awtoulag polýak spreýi 500ml

    Maksatly awtoulag polýak spreýi 500ml içerde we daşarda ulanylandan soň çalt gorag gatlagyny emele getirip biler, bu bolsa onuň ýuwulmagyna garşy täsirini artdyryp biler.Bu önümde UV sorujy bar, ol UV plastiki dermlere zeper ýetmegini azaldyp we garramagy gijikdirip biler.

Hasaba gir