Blog

awtoulag keramiki örtük BLog1

Keramiki örtük näme

Suwuň has uzak süýşmegini we suwuň düşmeginiň kuwwatyny üpjün edip biler!

awtoulag keramiki örtük BLog2

Keramiki örtük gymmadymy?

Häzirki wagtda çapyksuwarlar ulaglarynyň daşky görnüşine has köp üns berýärler.

Keramiki örtükden soň täsiri

“CleanPanda” awtoulag keramiki örtük önüminde suwuk polimer ýa-da kwars bar, olar awtoulagyňyzyň boýagy bilen baglanyşýar we oňa dowamly öwüşgin berýär.


Hasaba gir