OEM hyzmatlary

Ajaýyp gözleg we başarnyk

Önümçilige we gaýtadan işlemäge ünsi jemleýäris, ýokary hilli önüm formulalarynyň onlarçasyny özbaşdak ösdürýäris we ajaýyp R&D we innowasiýa mümkinçilikleri bolan birnäçe hünärli tehniki gözleg toparlary bar.

Ösüş

Milli derejeli QS, 10000 derejeli aseptik ussahanasy, önümçilik we gaplamak üçin ýokary derejede awtomatlaşdyrylan ýokary derejeli köp basgançakly tersosmos önümçilik enjamlaryny we dört adamlyk konserw enjamyny ulanýarys.

Önümçilik

Doly hil barlagy, howpsuz we ygtybarly.Hil barlagy: çig mal barlagy → gaplaýyş materialynyň hilini barlamak → ýarym taýýar önümi barlamak → taýýar önümi barlamak;
Gözleg we ösüş → formula dizaýny → önüm tabşyrmak → önümçilik we gaýtadan işlemek → önümiň gowşurylyşy

Getirmek we gizlin

Wagtynda we takyk tabşyrýarys.
Müşderi we müşderi önümi baradaky maglumatlary berk saklaň.

Hyzmatlar

Tutuş prosesiň dowamynda ýeke-ýekeden yzarlamak hyzmaty.Satuwdan soň hyzmat etmegi dowam etdiriň.

Tehniki goldaw

Siziň hödürleýän formulaňyzy seljerip, islege görä öndürip bileris;müşderiniň isleglerine görä formula shemasyny hem düzüp bileris.

Allhli amallar

Önümçilikden satuwdan soňky ähli proses
Tehnologiýa → intellektual eýeçilik → marka meýilnamalaşdyryş we dizaýn → satuw platformasy → bir gezeklik goldaw hyzmatlary sale Satuwdan soň hyzmat etmegi dowam etdiriň,
Howpsuz önümçilik ýyllary, tutuş ýurt boýunça müşderiler;müşderileriň gyzyklanmalaryny üpjün etmek üçin ýokary hilli gaýtadan işlemek, ýokary netijelilik önümleri, amatly bahalar.
çykdajylary tygşytlaň we siziň üçin netijeliligi ýokarlandyryň.
 

01

Zerurlyklar

Önümiňiziň talaplaryny bize beriň

02

Ösüş

Islegleriňize görä derňäň, ösdüriň we synagdan geçiriň

03

Önüm

Marka meýilnamasy we dizaýny
Önüm
Gaplamak


Hasaba gir