Awtoulagyň içerki arassalaýjylaryny nädip netijeli ulanmaly

Awtoulagyň içini çalt arassalamak üçin 3 ädim:

1. atmak5 gallon awtoulag içerki arassalaýjywe ulanmazdan ozal gowy silkäň, arassalaýyş ýerinden takmynan 15 sm uzaklykda deň sanjym ediň, takmynan 15 sekunt goýuň we ýumşak mata bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň;
2. Awtoulag aýnasynyň, päsgelçilikleriň, awtoulag korpusynyň we ş.m. çalt arassalap bilýär. Awtoulag arassalaýjy, awtoulag aýnasynyň ýüzüne ýelmeşen her dürli ýelimleýji lentalary we stikerleri aýryp biler we tigirleriň, penjireleriň, bamperleriň daş-töweregini aýryp biler. , awtoulag korpuslary we ş.m. Gurallardaky ýag tegmilleri;
3. Awtoulag arassalaýjylarynyň ulanylmagy boýagy goramak üçin gorag filmini hem döredip biler.Mundan başga-da, awtoulagyň içerki arassalaýjylary himiki süýümleri, agaç, deri, mata, mahmal, in engineeringenerçilik plastmassalary we awtoulagyň beýleki önümlerini arassalamak üçin ulanylýar.

Awtoulag içerki arassalaýjy-20L

20LAwtoulagyň içerki arassalaýjysy, plastmassa, emeli deri, flanel we ş.m. ýaly awtoulag içerki materiallarynyň köpüsini arassalap bilýär.
Aýna we metal üçin tegmilleriň peýda bolmazlygy üçin arassalaýjy köpük gury bolmanka süpürilmeli we arassalanmaly.Köpük gury bolsa, suw bilen ýuwup bolýar.


Iş wagty: Iýul-30-2022
Hasaba gir