Kompaniýa habarlary

 • Keramiki örtügiň artykmaçlyklary siziň işiňiz üçin möhümdir.Näme üçin öwreniň!

  Keramiki örtügiň artykmaçlyklary siziň işiňiz üçin möhümdir.Näme üçin öwreniň!

  Uzak möhletli gorag, awtoulag eýeleriniň beýleki wariantlardan keramiki örtük saýlamagynyň esasy sebäbi.Aslynda gaty gabyk, keramiki örtük suw tegmilleriniň, ýoluň reňkiniň, guşlaryň gaçmagynyň we beýleki maddalaryň boýaga ýetmeginiň we zaýalanmagynyň öňüni alar.Çalt ýuwmak bilen, ýönekeý ...
  Koprak oka
 • Keramiki örtük näçe wagt dowam edýär?

  Keramiki örtük näçe wagt dowam edýär?

  Keramiki örtük azyndan bir ýyl dowam edip biler.Kristal örtük nanotehnologiýadyr we kristal örtük serişdesi lak gatlagy bilen boýagyň üstünden aralaşyp, awtoulag boýagyny goramak üçin aýna gatylygy bilen ses emele getirer.Kristal örtük t emele getirmekdir ...
  Koprak oka
Hasaba gir